www.eapec2018.ir www.eapec2018.ir EAPEC2018-app EAPEC2018-app

کارگاه ها

PRE-CONFERENCE EDUCATIONAL SESSIONS: Workshops

 

Registration Fee for Each WorkShop
Degrees Registration fee before 22 October 2017(Toman) Registration fee after 22 October 2017 (Toman)
Specialist 120000T 150000T
Pharm .D, M.D, etc... 80000T 120000T
Students 40000T 60000T

 

The workshops will be held if there are enough participants (minimum 20 participants).  

wedensday 3 January 2018
8:30  -  12:30
Workshop: 1
Real world evidence (Including Pragmatic Trials)
Dr.K. Arnold Chan
MD, ScD, FISPE, Adjunct Associate Professor, Harvard School of Public Health, Adjunct Associate Professor, National Taiwan University. Chief Scientist, Optum Epidemiology, USA. Deputy Director, Department of Medical Research, Director, Health Data Research Center, Director, Clinical Trial Center, National Taiwan University Hospital, and Professor, College of Medicine
wedensday 3 January 2018
13:30  -  17:00
Workshop: 2
Plan your own Pharmacoepidemiological study
Professor Ian C K Wong
Chair in Pharmacy Practice, Head of Research Department of Practice and Policy UCL School of Pharmacy 29-39 Brunswick Square, London, UK
 wedensday 3 January 2018
13:30  -  17:00
 Workshop:3
 Pharmacoeconomic studies
Dr. Nazila Yousefi
Pharm.D., PhD, Assistant Professor, Pharmacoeconomics and pharma management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Dr. Saeed Taheri
Pharm.D., PhD candidate in Pharmacoeconomics and pharma management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
wedensday 3 January 2018
8:30  -  12:30
Workshop: 4
Adverse drug Reaction of Chemotherapy and Targeted Agents
Ebrahim Salehifar , Bijan Kochaki Golfazani
Pharm.D, PhD, Professor of Clinical Pharmacy, Sari Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, IR Iran

برگزارکنندگان

اسپانسر

نشریات حامی کنگره

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری
13-15 دیماه 1396
مهلت ارسال مقالات
15 شهريور 1396
31 شهريور 1396
30 مهر 1396
تمدید مهلت ارسال مقالات
7 آبان 1396
اعلام نتایج داوری
1 آذر 1396

شیراز

دبیرخانه اجرایی

شعبه فارس: شیراز - میدان دانشجو - ابتدای خیابان ساحلی - ساختمان 2000 - طبقه اول - واحد 3
تلفن: 5-32290003-071
همراه :09037895747
آدرس دفتر مرکزی: تهران - امیرآباد شمالی - بالاتر از مرکز قلب - تقاطع جلال کنارگذر اتوبان - کوچه 4 - پلاک 8 - ساختمان پلاتین - طبقه 3 - واحد 6
تلفن: 8-88334436-021
فکس: 88224067-021 | پیامک: 30005747
دفتر پشتیبانی شماره 1: تهران ، خیابان کارگر شمالی ، بین پمپ بنزین و مرکز قلب ، کوچه خسروی ، پلاک 38 ، واحد 1
تلفن :4-88220772-021
فکس:89782374-021
دفتر پشتیبانی شماره 2: تهران - میدان انقلاب - ابتدای کارگر شمالی - کوچه رستم پلاک 20 - واحد 1
تلفن: 70 و 66177463-021
Canada Branch :
160 Canyon Hill ave. Richmondhill, Ontrrio
postal code : L4C-0R3
Tel : 001-416-254-1415
Tel : 001-647-202-3155

دبیرخانه دائمی کنگره

آدرس شیراز: شیراز ،فارماکواپیدمیولوژی و واحد فارماکولوژی، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی
شیراز خیابان زند ،جنب استانداری دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 2 ،طبقه 8 ،مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت
تلفکس: 032309615-071
ایمیل: health.policy.research@gmail.com